top of page
Vinkeveen.jpg

Mijn praktijk is gevestigd te Vinkeveen

Rondom de Vinkeveense Plassen is  er ook een mogelijkheid voor wandelcoaching

Een integrale benadering

Om mij te onderscheiden als professional ben ik als Energetisch Therapeut opgeleid bij het Instituut CAM te Utrecht. Mijn specialisme: stress & burn-out.

Daarnaast ben ik opgeleid om complementair te kunnen samenwerken met de reguliere geneeskunde, zodat ik ook mogelijk je kan terug verwijzen of doorverwijzen naar een behandelaar. 

Verdere informatie over mijn opleidingen en achtergrond is te zien op mijn LinkedIn pagina. 

energetische therapie 1.jpg
ontkiemen-van-zaden-1-bac-online.jpg

Wat is energetische therapie?

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de energie en het bevorderen van jouw zelfherstellend vermogen. Deze therapie behandelt zowel fysieke en geestelijke klachten.

 

Energetische Therapie is niet nieuw, het bestaat al vele duizenden jaren. In de laatste decennia is er steeds meer fundamenteel onderzoek gedaan, waardoor energetische therapie nu beter wordt begrepen en kan worden geplaatst in een heldere, overkoepelend wetenschappelijke zienswijze. Deze zienswijze verenigt de inzichten van de klassieke natuurkunde, de kwantumfysica en de biologie/biofysica.

 

Een energetisch therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren. Hierdoor worden blokkades opgeheven en de energiestroom hersteld. Ieder lichaamsdeel, iedere lichaamsfunctie is op energetisch niveau terug te vinden in het menselijke energieveld.

 

Een gezond energieveld is voortdurend in beweging. We zeggen dan dat ‘het stroomt’, net als water. De vrije doorgang van energie door het energieveld is belangrijk voor het zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Het zelfgenezend vermogen is afhankelijk van het vermogen van het energieveld om voldoende energie te leveren voor lichamelijke en psychische processen. Stagneert deze stroom, dan spreken we van een ‘blokkade’.


Ik ben opgeleid in het waarnemen van dit energieveld en de lagen die zich daarin bevinden. Deze lagen vertegenwoordigen allemaal een andere functie en kunnen gekoppeld worden aan lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele functies, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. 

 

Energetische Therapie kan jou helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen, zodat het herstel stand houdt. Het proces is erop gericht dat jij vitaler wordt en de regie (her)neemt over jouw eigen leven.

Het tarief voor een energetische behandeling van

50 minuten is € 77,50. Het tarief is vrijgesteld van BTW.

Marlène

Ik raakte in een 3e burn out en had diverse behandeltrajecten doorlopen en viel toch terug. Door de duurzame begeleiding bij Grace voel ik mij al maanden weer vitaal en door de educatie & mentale doorbraken val ik zeer zeker niet meer terug

Grace is zo oordeelloos dat ik mij altijd veilig voelde.

Esther

Na het horen van de diagnose borstkanker raakte ik behoorlijk overspannen . Door een traject van 7 weken reduceerde mijn overspanningsklachten naar   gezonde spanning. Hierdoor kon ik  goed  focussen op mijn behandeltraject in het AVL ziekenhuis.

Ik leef nu met de diagnose en kan ook  genieten van mijn dagelijkse energiegevers. 

Mark

4  jaar zat ik te tobben met mijn burn out en werd ook zwaar depressief. Grace werkte goed samen met de POH-er (de praktijkondersteuner van de huisarts) waar zij mij ook naar terug verwees.

In een 12 wekelijks traject leerde ik o.a. een juiste buikademhaling en met de Energetische Therapie reduceerde ook mijn depressieve klachten.

 

 Ik durfde te kiezen voor mijn passie en heb nu een nieuwe baan en voel mij weer als een vis in het water

adrian-swancar-72El6N0cmj4-unsplash.jpg

Stress/ Burn Out

Bij dit traject: starten we met een wetenschappelijk test, daarbij wordt duidelijk of je in een burn-out, de beginnende stressfase, klachten-spanningsfase of overspanningsfase zit

De interventie wordt toegepast

op 4 niveaus naar vitaliteit:

  1. Fysiek : met ademhaling & Energetische Therapie voor het bevorderen van een zelfherstellend vermogen. Je ervaart ontspanning, rust en leert energie op te bouwen en te bewaken.

  2. Emotioneel : via jouw onderbewuste om onverwerkte neuro emotionele associaties te integreren. Je leert om te gaan met emoties.

  3. Mentaal: om belemmerende mentale patronen te doorzien, doorbreken & mentale veerkracht te vergroten met o.a. educatie over jouw brein & mindfullness

  4. Geestelijk/Spiritueel: zingeving & authenticiteit. Je leert keuzes te maken voor geestelijke vrijheid & stilte.

 

De duur van het traject ( 3-18 consulten) is afhankelijk van jouw stress-scores. Samen zoeken we naar een passende oplossing.

Om te herstellen naar vitaliteit

 

White Structure

Preventief

Bij een preventief online consult of telefonisch consult: luister ik naar jouw behoefte en geef ik een advies of doorverwijzing 

 

Bij een preventief traject : 

volg je een inspirerend online traject .

Je ontvangt dan mijn zelf geschreven werkboek:

Zelfregie naar een vitaal leven en kan je de zelfregie nemen en op jouw eigen tempo ontwikkelen

Met minimaal 8 coaching-sessies word je ondersteund .

Het is een prachtig cadeau aan jezelf.

 

Via jouw werkgever kan er met jouw persoonlijk ontwikkel budget een mooie invulling worden gegeven aan vitaliteit.

Om  preventief vitaal te blijven of worden

Mijn rol als intermediair

Je kan mij inzetten als tussenpersoon richting jouw huisarts, werkgever & arbo-arts

Goede begeleiding bij energieopbouw (en werkhervatting)

kan het herstelproces enorm versnellen.

Veerkracht

Veerkracht ontwikkelen door tegenslagen om te buigen in uitdaging en groei. Veerkracht is een waardevolle, maar zeldzame kwaliteit die je nodig hebt om te volharden.

 

Veerkrachtige mensen leveren betere prestaties en doen dit met meer plezier en meer bevlogenheid. Het goede nieuws is, je kunt het leren in 5 sessies van 2 uren.

Om mentale kracht te ontwikkelen

javardh-MLt_kyFBl8M-unsplash.jpg

Overig

quasir.jpg
Zorggeschil-Logo-1080x600.jpg

Privacy

Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag verwijs ik u voor meer informatie naar het Privacy Reglement voor Therapeuten van de VVET. 

Klacht

Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VVET. De klachtenfolder en de klachtenprocedure treft u hier aan.

Klacht en tuchtreglementen

De klacht- en tuchtreglementen van de beroepsverenigingen waar ik aangesloten ben, zijn van toepassing. Via de VVET ben ik aangesloten bij Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en bij Stichting Zorggeschil.

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Zie info voor de procedure.

Cookies

Deze website plaatst geen cookies

Mobiel & mailadres

06-28494001

info@vitaliteitadvies.nl

Kvk:76108813

Btw: 121253119B02

BtwID: NL003048811B37

Adres

Scholeksterlaan 40

3645KC Vinkeveen

 

Wil je weten wat ik kan betekenen? Of is er een andere vraag? Neem dan contact met mij op.

bottom of page