Vinkeveen.jpg

Mijn praktijk is gevestigd te Vinkeveen

Rondom de Vinkeveense Plassen is  er ook een mogelijkheid voor wandelcoaching

 Vitaliteit

Vitaliteit gaat over levenskracht en levensenergie. Het begrip is afgeleid van het Latijnse woord 'vita: de betekenis is: leven.

 

Een vitaal leven bestaat uit een 1) gezonde geestelijke en 2) lichamelijke gesteldheid, die leidt tot een bewegende energie om te leven, waarbij beide factoren in balans zijn.

Meer vitaliteit zorgt voor meer energie, plezier en vergroot het levensgeluk. 

 

Vitaliteit wordt ook geassocieerd met het meer uit het leven willen én kunnen halen door middel van fysieke, emotionele, mentale en geestelijke VRIJHEID. Dit geldt voor zowel gezonde als zieke mensen.

halacious-OgvqXGL7XO4-unsplash.jpg

Een integrale benadering

Om mij te onderscheiden als professional ben ik als Energetisch Therapeut aangesloten bij de branchevereniging VVET /RBCZ en ben verplicht mij jaarlijks bij te scholen betreft Medische Basiskennis en Psychosociale kennis. Cliënten die een aanvullende zorgverzekering hebben, komen daarmee in aanmerking voor een volledige of gedeeltelijke vergoeding van (holistisch) energetische therapie.

 

Daarnaast ben ik opgeleid om complementair te kunnen samenwerken met de reguliere geneeskunde, zodat ik ook mogelijk je kan terug verwijzen of doorverwijzen naar een behandelaar. 

rbcz-logo-vertical-e1549298631609.png

Energetische Therapie

Wat is energetische therapie?

Energetische Therapie richt zich op het herstellen van de energie en het bevorderen van jouw zelfherstellend vermogen. Deze therapie behandelt zowel fysieke en geestelijke klachten.

 

Energetische Therapie is niet nieuw, het bestaat al vele duizenden jaren. In de laatste decennia is er steeds meer fundamenteel onderzoek gedaan, waardoor energetische therapie nu beter wordt begrepen en kan worden geplaatst in een heldere, overkoepelend wetenschappelijke zienswijze. Deze zienswijze verenigt de inzichten van de klassieke natuurkunde, de kwantumfysica en de biologie/biofysica.

 

Een energetisch therapeut kan desgewenst energie toevoegen of afvoeren. Hierdoor worden blokkades opgeheven en de energiestroom hersteld.

 

Energetische Therapie kan jou helpen om een bewustzijnsverandering op gang te brengen, zodat het herstel stand houdt. Het proces is erop gericht dat jij vitaler wordt en de regie (her)neemt over jouw eigen leven.