Wat levert vitaliteit op?

Meer vitaliteit zorgt voor meer energie, plezier en vergroot het levensgeluk. 

 

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit gaat over levenskracht en levensenergie. Het begrip is afgeleid van het latijnse woord 'vita: de betekenis is : leven'

&

Gezond blijven

Vier dimensies

Vitaliteit vanuit 4 dimensies benaderen. Een integrale aanpak is succesvol en duurzaam

Vitaliteit wordt ook geassocieerd met het meer uit het leven willen én kunnen halen door middel van fysieke, emotionele en mentale VRIJHEID. Dit geldt voor zowel gezonde als zieke mensen.

 

 

Stress remt de vitaliteit

Het ervaren van stress zorgt ervoor dat de vitaliteit geremd wordt. Hierdoor is het begrip vitaliteit steeds meer van belang geworden. 

Toename werkdruk

Afgelopen jaren zijn de verwachtingen in het (werk)leven gestegen. Werknemers krijgen veel mogelijkheden voorgeschoteld, maar hebben zelf weinig inbreng. Dit beperkt de vrijheid die voor vitaliteit staat en resulteert in negatieve stress.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers een hoge werkdruk ervaren. Werknemers vinden de psychische eisen op de werkvloer te hoog. Eén op de zeven werknemers – in Nederland – heeft last van werkstress.

Stress en vitaliteit

Maar wat is stress eigenlijk? Stress is een spanning of druk die zowel positief als negatief ervaren kan worden. De beleving van stress is niet altijd ongezond. Het kan namelijk ook een natuurlijke reactie vanuit het lichaam zijn om goed te presteren. Het lichaam reageert door de spanning alerter en zorgt ervoor dat de individu geconcentreerd en efficiënt werkt.                     

 

We spreken van negatieve stress als de spanning te veel is om te dragen. Bij negatieve stress verliest je lichaam de controle. Chronische stress ( het ervaren van steeds meer lichamelijke klachten zoals : vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, spierpijn, hartkloppingen etc. ) leidt tot burn-out. Door het managen van stress kan dit voorkomen worden.

 

En vitaliteit? Vitaliteit is een steeds meer terugkomend begrip in zowel de maatschappij als in het bedrijfsleven. Elk persoon definieert vitaliteit op een andere manier, maar tegenwoordig wordt het vaak geïnterpreteerd als gezond blijven.                                                       

 

 

Waarom aandacht voor werkstress/werkdruk ?

 • Een positief werkklimaat levert vitale medewerkers op, vergroot het verandervermogen/de veerkracht van een team: waardoor doelen en resultaten op een prettige wijze behaald kunnen worden.

 • Uw organisatie is dan gereed om de toenemende druk, door de steeds veranderende maatschappij en informatietechnologie, aan te kunnen.  

 • Hoge werkdruk kost de gezondheid van uw medewerkers, vermindert productiviteit/continuïteit en klantvriendelijkheid, dus geld.

 • De Arbowet verplicht de werkgever zorg te dragen voor werkdruk. Werkdruk valt in de Arbowet (hoofdstuk 1) onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. bij het PSA beleid. Bij verzuim kan de Arbo-inspectie de werkgever beboeten.

 • Steeds meer medewerkers kiezen voor organisaties met een positieve werksfeer en waardering .

 • Het welzijn en welbevinden van uw medewerkers, de continuïteit van uw organisatie en uw concurrerend vermogen kan worden geborgd.

 • Vitale organisaties zijn wendbaarder en presteren beter.

 • Vitaliteit voorkomt verzuim en is kostenbesparend.

 

 

 

Vitaliteit Advies & meer

Het elimineren van stress is een uitdaging, maar met een goede aanpak het kan wel gemanaged worden. Grace Zonneveld biedt advies, bewustwording & zorg 

aan werkgevers & werknemers

Er zijn 3 mogelijkheden

Grace als 
  ( interim) professional
 • Het blijkt een uitdaging om binnen het PSA beleid een vorm te geven aan het thema werkdruk. Graag bespreek ik met u het begeleidings-traject "van werkdruk naar werkplezier binnen 100 dagen" om werkdruk op de werkvloer aan te pakken. 

 • Ook ben ik inzetbaar als aanspreekpunt of vertrouwenspersoon

 • Of andere inspirerende opdrachten

Grace als             (communicatie) trainer/           coach 

Hoe vitaal is uw team als het de nieuwste competentie 'verandervermogen' heeft?

 

Sociale steun vergroot de vitaliteit van werknemers. 

Volgens cijfers van CBS weegt: het gebrek aan sociale steun nog veel zwaarder, dan werkstress.

Het probleem is niet hoe hard je moet werken, maar hoe je met elkaar omgaat op het werk.

 

Wie vitaal is & zich gewaardeerd en gesteund voelt, kan zonder problemen veel meer werk verzetten dan iemand die het gevoel heeft genegeerd, gekleineerd of gepest te worden.

 

Optimale vitaliteit betekent bewust worden & ontwikkelen.

                   Grace als                                  onafhankelijk               4D coach/ therapeut 

Voor werkgever & werknemer

Chronische stress leidt tot Burn-Out, kies direct voor

een integrale aanpak 

deze zijn voor 95-98% succesvol.

.Alleen een psycho sociale aanpak, blijkt weinig effectief volgens een onderzoek van het Coronel instituut!

 

Voorkom een langdurig hersteltraject en bespreek met de werkgever een passend traject. 

 

Bent u als werknemer niet in staat dit gesprek te voeren. Dan begeleid ik u graag als onafhankelijk deskundige. :

 

Scholeksterlaan 40

 • LinkedIn Social Icon
 • White Facebook Icon

3645KC Vinkeveen Nederland 

Tel: 06-28494001