Het belang van inzicht in de klachten & bij stressklachten /      burn-out? 

Heeft een werknemer of jijzelf klachten, die vermoedelijk te maken hebben met burn-out ? Neem het serieus en zorg voor professionele hulp. Zorg eerst voor een juist inzicht van wat er aan de hand is. De 4DKL is een wetenschappelijke test, die helpt om psychische klachten in kaart te brengen. Het geeft inzicht in de klachten op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie. Bij hoge scores meld je dan ook direct bij de huisarts & arbo-arts.. 

Vaststellen diagnose burn-out.

Een burn-out wordt vastgesteld door de huisarts. Zo’n diagnose is belangrijk voor zowel de werknemer als werkgever om juridisch sterk te staan. Voordat de diagnose wordt gesteld is het raadzaam om al samen met de Arbo arts, te kiezen voor een passende interventie, Van dit voorstel wordt door de Arbo-arts een rapport  opgemaakt richting de werkgever. Er kan dan snel actie worden ondernomen voor het herstel van de werknemer. .

Zorgen voor het voorkomen van een burn-out.

Een snelle aanpak is raadzaam. Dit vereist dus een goed gesprek met de Arbo-arts. Helaas zit hier de crux. Voel je je voldoende veilig om je te kunnen uiten. Ben je in staat met al jouw klachten om dit gesprek assertief te voeren? Het is namelijk wel noodzakelijk. Het voorkomt ook een langdurig verzuim. Ook een conflict tussen werkgever en werknemer zou dan voorkomen kunnen worden. Geen gesprek verslechtert de relatie. Niet alleen tussen werkgever en werknemer, Het is niet ondenkbaar, dat ook de relatie met overige collega’s kan verslechteren. Een conflict bemoeilijkt de terugkeer op het werk.

Voor alle partijen dus een vervelende situatie. Het is dan ook beter, dat er snel actie wordt ondernomen voordat er sprake is van een burn-out. Dat kan want er zijn immers 4 fases waarin een persoon kan zitten voordat er van een burn-out sprake is. Wel moet het probleem dan herkend en erkend worden door zowel de werknemer als de werkgever. Samen werken aan verbetering van een situatie werkt nog altijd het beste als het gaat om vinden van oplossingen.

 

Kies dan voor een succesvolle interventie, deze werken 3/4 dimensionaal .......

 

Er zijn vier dimensies van vitaliteit:

  1.  het lichaam: fysieke component "doen

  2.  het hart: sociaal-emotionele component "voelen"

  3.  het hoofd: mentale component "denken" 

  4.  de geest: betekenis/zingeving "bezielen".

Door vitaliteit vanuit deze 4 dimensies te benaderen, voorkom je een eenzijdige aanpak & terugval.

 

Deze dimensies zijn onderling afhankelijk en ze beïnvloeden elkaar.

Scholeksterlaan 40

  • LinkedIn Social Icon
  • White Facebook Icon

3645KC Vinkeveen Nederland 

Tel: 06-28494001